Justin White
Lewiston, ME
Cell # (315) 527-7022
jwhite5@bates.edu